כשהמדבר שותק את חוכמתו

צעקותך מתגלות

נחרכות בחרבות קרניים שלוחות

חדות בכאבם

 

כשאתה שותק

אתה מזמין המדבר אליך

ממתין לחכמה

שתזרום בעצמותיך