כובד נשימה עפוף עשן אי ודאות

.ירד על גרוני

 בערב ניגון מול מלכות

.ובבוקר דממה אחזתני

 

לא נבל לא כינור

לא אני הגיבור

כי נשימה מטפסת השליכה חוקים

רמסה רצוני, שיכרון חושים

 

ואין צליל שיבטיח ולא ינבא

כיצד מול מלכות אנו ניגלה

לא צליל אחד

לא עוגב מתנמנם

לא יתריעו בבוקר

על החסר