שלוש כבשים

זאב אחד

במרבצי דשא , עשב שמיים

  שותקים ולוטשים עיניים