היא באה עליך בערמה

חשופת כוונות כבדות,

ושמה הולך אחריה בלחישה

פן יעיר ויפער צמצמי עיניך.

ולא תדע פועלה עת הגיחה,

ובינה לבין עזבה

תלויה נשיקת חלום קטנה

ערמומית ומשקרת,

מזכרת השינה.