השגחה פרטית

מעלי מאחורי, מצדדי, הוא העומד

והיא אינה מתעקמת לכבודי 

במחצית השקל החי

ובטח שלא בשלמות הנער המת

אבל היא שם או ליתר אמת אני כאן

מוקף אותות מסובב מלאכים

בחליפת מציאות מחוייטת

בדיוק למידותיו

של משחק המחבואים.