כל כך מהר נגמר הכוח בגרון

זועקצועקמוחהמיללצורחמצווח

כל כך שקט

כמו בסיוט שאין בו קול

להזהיר על האימה המתרגשת