מילה ימין מילה שמאל

עומדות אותיות זקופות וגאות

.ואני משורר, משורר לי שורות

 

,מיישר מילים

 ,בודק מישקלים

,מכיר כל מילה וכל אות

.בצליל שאותה להגות

 

לא פשוט כך להיפרד להישאר ללא דבר

.לפני מסע אחוז טלאות

 דרך צלחה לחשתי רכות

.והישרתי מבט אל נייר 

 

 והינה הם צועדים בסדר ודיוק 

  .שורות שורות

הולכים כמו כולנו

 .אל זיכרון קולקטיבי מלא תהפוכות