הירח שט צפונות גלים

ברסיסיו ההומים

והלב נמשך עימם

לנפץ יסוריו

במזח הלילה

 

הייתי מלך האדוות

הפלגתי אל השחור הפועם

מר היה כצבעו
ואף אני כשלתי
טבעתי

חודדתי

נ ו פצ תי

על סלע החלטתי

להחזיק בך, ואת קצף נמוג
לראותך שלמה בעודי חצוי בצרותי