מפליא

שדווקא אנו,

הנהנים מאור הלבנה.

נוגסים בה

גורעים ומוסיפים,

בכפיות טובה מעגלית.