קודם חושך – צעקה גדולה,

או צלצול מחריש אוזניים.

אפילו פנים קפואות הופכות חמות אט אט .

ובצעקה שלא מרפה עד---

תמונות שהספקת לשכוח בשקט שלפני,

צידת מצות לדרך שאינה נגמרת.