את שלי

אני שלך,

ולו רק לשם

שייכות וקניין.

קבוצת תמיכה זוגית

ורכוש רב.