מחולל בשיבטו צלילי צללים אדוקים

.אבוקות בעינייו ושפטים

עוד מעט יחדול ממחול השדים

.יגורש וינתור הדרכים

 

ודממה לא תהיה

השדים חוללו זמן

חיללו משמעות

ממשיך בריקוד  על שביל החצץ

בדבקות