מתחו מפרשים זועמים,

כי הציץ גשם ביכורים.

הדקו חבלים ,

כי ברקים לפנינו.

כוונו חרטום משברים,

כי מתאדרים וקוצפים

   כמוני,

עד כי שפלתי

   מדבר עם בני,

    ושלחתי אל בין המתים

אותך אנטיגונה.