עצוב בין רוחות

השלכת לוחשת

מתמתחת על דשא קריר

 

נדים עננים

עוד החורף יגיע

בגוון רטוב וסגריר

 

והעץ ביניהם

לשיחם לא יקשיב

מבכה על נופו השביר

 

ניתזו עלים תחתיו

נשר עולמו

עד אביב יבשר

הפוגה