שמש אכזרית

טפחה בעוז קרניה.

והרוח שהלכה לעולמה,

בעייני רבים,

חילצה דמעות של יובש.

 

קו צל מעורער,

פליט אחרון למרגוע,

נותר שביר כמסלול נמלה,

בעודי בורר לי מחסה.