צבעתי הנשק ירוק פורח

והווסט מזווד ומשוסע לסעיפיו השונים.

המימיות גמעו עד צואר

את מימיי ותפילותיי החרישיות ביותר.

ואני מחזק את ליבי

ומאמץ ידי לקרב.

 

תמימות,

אנא מצאי אותי

גם אם לא אחפש אותך

אחרי הזוועות ומדורי האש.

אהובתי שמרי עלי בדאגתך

ורפאי אותי בשובי

בשלום

אליך

          לשלווה.