כרוח ,כלבנה

השותקים ביללה

שירי יפלח דרכו ללבה

 

יביא הוא מעט  אהבה

אמת בשתיקה

אנחנו ביחד

מחר