. תמר

את כל המילים הטובות שאפשר לומר ושלא...

מילים יכולות להרוג

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה