. תמר

שאדע את אלוקים

בלי כאב

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה