. תמר

שלווה דוממה

מילים יכולות להרוג

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה