מדורות עשנות משרטטות בוקר עכור.

כתמי פחם על רישומי פנים וזעם.

אבן לאבן בתהייתם יתריסו

בקו צור אילם ושנון,

מלחמה.

 

הפלדה תחמץ מדם תוסס,

חורבן תבשר חזותה,

תחליד שנים תחתיה

במעטה מלחמה...