שישי נטה קרן צופה

על מורדות שזופים.

טבל בדבש

שרירים יגעים

ופנים יוקדות.

רוח חמימה

בידרה גווני מוץ עלומים

בקצה מבטה.

פינתה את דרכה של השבת,

להיכנס עלינו בשלווה.