,עליי שיר אלך
ובין השורות
אנשוק לך מילים
.כי גדלה אהבתינו

את לי מיפלט מילים בחושך
. וחייוך זורח יום
את חלון וחלום
,כתכלית נוף אהבה
,את
....את

ואני בגופי
נימשך אחרייך
,ליילך בכתיבה
לגלגל לשוני בחוצות המותר
.אהבה