מעוזי קצף נקווים בשיפולי החוף

צדפים נשמטים בם

שמש מעגלת גוונהם

רוח נוגסת בחולם הדהוי

 

ואדם מן השדה לא שב

עקבותיו במשיכות המלח

על שידע ים בחייו