אם לתהות חיפשת,
שאלות אפזר חלוקי קיומך
פרחים נמסים אשזור שיערך
ואשאל.
 
אם קורבן תבקשי,
נחשוני אקפוץ
אל מחר זרועותייך
ואצלול באוויר נשימות.
 
ואם לאהוב תהיי,
אוהבך עצמותיי
בחוזקו של הלב,
העתיק נשמתי
ואוהב.