כמה דפים ללא דיו אותיר היום

מחר

ובסך כל חיי

מדבריות  ח צ ו יו ת

בשורות פועמות

כוונות נסתרות של כותב

שם יד על הלב

מכוון עינים

ורושם