באתי אליך

כפלח רכב  השובר רזון,

טוחן עד דק מלילת שיבולים מחוספסת.

נעת כחרס מודבק,

כי כן פנינו שונות.

זעו מילים לכאן ולכאן

במשבי הרוח

השגורה על לשון.

נעו הלוך ושוב

לחרוש אדמותינו,

להשביח סאת יבולים,

כי הועז היום

בטרם יגוון שערותינו

באהבה.