יש רגעים בהם אתה אורך רוח

נושב עם הזמן סבלנות

ומולך באצילות אין קץ

בבואה רוגשת

היודעת תבונה כדמותך

ופנייה צפייה