כנפתי עצמי אל חושך מחושך

כונסתי אל צוהר אפור

ובפי בקשה מרה מהמים

לגאול עצמי במיצר

 

כי ידעתי,

 גם אם איתי העלה

אחזור למנוחה

לספינה מטרפת

ואתלה החרפה--   במקור הדומם