שיר לכת

מפוזם בפזיזות

ניתלה ושובר

עוקץ ודוקר

 

ציפור לא תשמע

לא תשמיע קולה

אבל ספרייט זה בסדר תביא גם לך

 

כשהעשן מתפזר ביחד איתך

חזרת לעולם שכולו מורגש

שריטה קטנה ועיניים אדומות

מסגירים את שעשית בדלתיים סגורות

 

לא שאני התנסתי חלילה

רק כותב מה אם וכיצד

מאבד את הראש בדשא ציבורי מגולגל