אני מנשק את מילותיך הרכות,
מתמסר לתנועותיך.
כנגן חליל את מרקידה אותי לצלילך.
בין חושך לאור ,
בדימדומי אהבה ,

אני מדמם בליבי אליך.
את יום המחרת,
היום האחרון עלי אדמות,
האדם האחרון,
הנפש,
לו רק ידעת...