אדם מהותו כיוון

וצופה עצמו אל האופק

 

משתוקק להותיר רושם

להשאיר ניחוח דרכים

גם בעודו צולח שדות חיים