מבשיל הריון החורף

במיעוט מטר

ואדמת חמרה אדומה וטובה

מסופפת עליה

צמחי בור פראיים

הצמאים לדם השמש

ומנוקרים לשכניהם