מעשיי חורים שחורים,
כתב ברייל ברור
על דף הזמן.
וחדלוני פרוש
כמירקם אילם וסתום
רוחבו ככל אשר היה לאל ידי
ללטפך בידי,
לקרא את שהבשילו בך השנים,
את שפת פיתוליך המעוצבת.

מבטך חד ומקובץ
ככתב ברייל,
פוצע את ידי ומעשיי
מלגשת.