שתכבה השמש בין קרני הרים.

שתנזול השבת למחוזות ניכר.

שתיילל הרוח הבדלה

בין יום ללילה, לשבוע מהוסס,

שמגמגם את דרכו בענני שמים.

שצופן את התשובות לשאלותיו.

שנכנס בלט בליווי כוכביו.