אין תחליף לפנקס טוב, שהוא חבר

ולסלע בשיפולי נחל, שהוא מרגוע

ולמילה כתובה, המחכימה

ולרגש מפעפע, המזכיר וצופה

ולתמונה אחת ויחידה,

שלי ושלך,    השוה אלף פנקסים ...