אולי יש עניין מיוחד בלילה

שאפילו את,  צורחת את כוכביו העמומים

ואני יש לי עניין מיוחד בך

צעקותיך החשוכות

מסגלות גחליליות לאורם שלהם

ומושכות אותם אלי כנרות חג

 

את כמוני

מסתירה בתוכך רוב מכתשים

ומחייכת אור

סובבת בעמל תהומי

להספיק את זנב השמש

אשר יגלה את סודך