חכמת נשים,

בנתה ביתה,

בלחשים ותפילות ריקות.

בנתה חכמתה בעיגולי סיריה

הצורחים אדים ושעווה.

עד אשר נכרת ענף בעץ ביתה

נפל דבר, לוקחה שלהבת.

והיא;

טרפה ביתה

בערמות קלפיה,

בקרני הצבי נאחזה

לסובב מזלה הסורר.

ננעצו בקרבה קרני הפוחז,

שרטו הקלפים בבשר,

והבית פרח ונגוז

כמו על פי מבוא קורח ניצב.

וקירות גופה

שזופתם שמש

באין מחסה לעורה.