השמש נטעה את דגלה הזהוב
ורוחות חורף חפוזות ניעורו בחיקו הרחב,
ופניהם אלי.
העטוף במילותיך ,
הקוסמות את דרכך אלי בסך ירחים.
והשמש נוטה עם דגלה
לחפוז שחקים תחת צבאה
להאיר גם את פניך,
ואני עימם במילותיי.