בלילה ההוא בין הרס ותיקוה

כשכוכבים זרחו על פצעים

.התחיל ההמון להאמין

אט אט נושאי טף החלו לצאת לאוויר

אין פחד אין שאון

.רק לילה מתוק

החיילים עדיין בחוץ

 אנחנו בפנים, עם ירח חמסין

.מקווים שיהיה רק טוב