השיכור ממראות

לא ישבע בחייו

כל גירוי לעייניו , מתנה

 

שיכור אהבה

לא יכאב בעודה

כל עוד אמת פעמיו

 

ואני השיכור מכתיבה

לא אחדל אותיות

בעודי כואב, אוהב

ורואה בעייני