שרתי לך שירי נוף

אהבת את מילותיי,

ניגבת דמעה,

בקצה פה אמרת תמשיך.

שירים עלו בי

שירים של עצב ושימחה,

לא שיערתי שאמרת

תמשיך בדרכך..

 

אני נטול מילים,

יודע שהזמן נוקף

והלב השכחן יחדל לברוא אותך.

יודע שאחרת מחכה לי ,

 ובצל מכאוב ניפגש.

אבל בנתיים

אני מעט מעל האדמה

וגם מתחת.

הולך בלי תכלית בקרני רחובות

ורואה פנים מביטות בי..