אובד לו עט מעת לעת
אך יד ורגש לא

אזי כיצד אני
תהום מועד
באין מילים תחתי