א.י.ל

היורה

נאום תשובה לרב החובל של אלתרמן

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה