נקרא אל הדגל
עולה על אפוד
סופר כדורים ומכניס מחסנית.
סוגר את הקליפס- מתאם הקפלס"ט,
הדלת נסגרת-
בהאמר דממה.


חושב על תפילה-אישה-ילדים,
פגז תותחנים מרסק את הליל.
עולות להבות, מתאכלות נשמות.
שרפה בדרום, בעירה בצפון,
מלחמת עולם החלה הלל


                           (מתוך מלחמות האלים
                                                   נכתב על ידי.)
                                                                יונתן