כח האלם מצוי בעולם עוצמת השתיקה הרועמת, אלמים משיחים בעזרת ידיהם חרשים "שומעים" את הכל. מתת האמת שנח על הכל חושף עולמות לפנינו אדם ומלואו נגלים כעולם מתוך השתיקה הסובבת. רגע, מומנט, שניה שחלפה הפכה לדממת מאיימת ומוות עולה מתוך נשיה, מוות, שתיקה דוממת!