יושב ומאלתר,

ומנסה לחשוב בחרוזים,

ליצור שירה ממחשבות

מדף ועט,

קשקוש קווים על הדפים

בניסיון ליצור מבנה-צורה,

אולי תוספת אופי,

ובסופו של העמוד,

לקרוא לזה-

שירה.