בצר לך אדם אל תחפש משען בבני אנוש, חוכמת חיים אני מנחיל לך תחיה באושר, היה מאושר אך אם תגיע אל מצב שבו הכול אבוד, ואין תקווה, אל תחפש משען בבני תמותה כולם חיות, כולם יפנו לך גבם. או אז זכו: חפש את המתים, או פנה אל הכלבים כי הם טובים מהם. וכשהכול אבוד, אפילו כשאתה נוטה למות ומחפש תקווה, חלון הזדמנויות, אז זכור את התפילות אשר הנחילו אבותייך בצאתם בין האומות, לחוג כעם שלבדד ישכון. תפילה היא לבדה תיתן לך את כוח החיות ואת הכוח להמשיך לחיות.