חרבה ירושלים על מקדשה הרם

חולל כבודה, נפלו עטרותיה,

פוזר גלה עמה,

בתיה שוממים הם

וגם שממה בחוץ.

תנים ושעלים יושבים בשעריה

נוטרים את הדממה שנשארה בדד

לשכון דומה בעיר דוד

והדממה פושה ומשתלטת על הכל