אומן. יוצר, בעצמי. ישותי מהותית בבריאה, מרכזית. נישאת. בעל מחשבה הבונה ומחריבה עולמות. אהוב ונחמד. בן יחיד. בשבילי נברא העולם.
קטן. חומרי. כל כך חומרי. צר, נמוך, חסר יכולת, הבנה. אני חייב מהם והם זכאים ממני, שאני מזיד והם שוגגים. אין ואפס לעומת. שפל. אנוכי. ואנוכי עפר ואפר.
שני כיסים, שניהם זמינים, במודע. שני כיסים. שניהם נכונים, שניהם אמיתיים, שניהם יודעים את התורה. לו רק הייתי משכיל שלא להתבלבל בניהם. לו רק הייתי זוכר באיזה צד כל אחד מהם ויודע להשתמש במינון ובזמן הנכון... ואני, בזמן אמת, מרוב התרגשות מתבלבל בצדדים ושוכח איפה הנחתי כל אחד. וכמו בדפים המצורפים לתרופות המזהירים לא לקחת בחושך, ומרעיל את עצמי בשני...