גלי הים נושקים קלות לחוף, ורוח ים קלה חולפת על המזח, והזקן עומד צופה אל העבר עת הגלים פלשו מתוך הים וסחפו איתם אותו אל זרועותיהם. ובאותם ימים בהיותו צעיר, ועול ימים עדיין לא משך אותו למטה, בהיותו רדוף בידי החלומות , נכנס אל תוך הים, חסר תקווה היה אך בכל זאת חיפש בין הגלים, ושם מצא, את קצות הרגש והלהט האבוד אשר אבד לאנושות אי שם, מזמן. בין הגלים, מעבר לימים, אשר הכריח האדם לבוא בין הזמנים.