העיניים יבשות מדמעות ומצער, והרגש נסחף ממך והלאה. רק אתה לבדך, כך יושב וחושב מתמלא רחמים עצמיים